Update Inkoop Jeugdhulp 2025

13-11-2023

Hierbij informeren wij u over het verdere verloop van de Inkoop Jeugdhulp 2025. We hebben het vervolgproces verder uitgelijnd en geven u een overzicht van de komende marktconsultaties.

Periode van inkooptraject blijft gelijk 

De bestekken worden gepubliceerd in februari 2024 op Mercell (voorheen Negometrix). Daarmee houden we de oorspronkelijke planning aan en kunnen we de implementatietijd na gunning zo ruim mogelijk houden voor alle partijen. 

Verdiepende gesprekken tarieven worden nu gevoerd 

In november en december 2023 worden verdiepende gesprekken over het tarievenonderzoek gevoerd. Deze individuele gesprekken richten zich met name op de tarieven voor de onderdelen ambulante behandeling en wonen en verblijf. Bij het bepalen met welke aanbieders wordt gesproken, zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd.  

  1. We spreken alleen met aanbieders die deel hebben genomen aan het tarievenonderzoek. Dit met uitzondering van vrijgevestigden, die niet deel hoefden te nemen aan het onderzoek. Wordt er toch gesproken met een aanbieder die niet heeft deelgenomen aan het tarievenonderzoek, dan heeft de aanbieder alsnog de gegevens in het kader van het tarievenonderzoek aangeleverd.  

  1. We spreken aanbieders die bepaalde essentiële functies in het zorglandschap bedienen en/of een aanzienlijke omvang van cliënten bedienen in Twente.  

  1. In aanvulling op bovenstaande spreken we ook met andere aanbieders om het brede spectrum van het zorglandschap in beeld te krijgen.  

  1. Voor een aantal verzoeken tot gesprek is er gekozen om deze niet individueel te voeren maar het gesprek als marktconsultatie te organiseren. Deze zijn openbaar toegankelijk. Een overzicht hiervan treft u onderaan dit bericht.  

De uitkomsten van deze gesprekken kunnen leiden tot aanpassingen in het productenboek en/of tarieven en voorwaarden. Deze uitkomsten worden vóór besluitvorming met alle aanbieders besproken tijdens een openbare toegankelijke marktconsultatie. Verderop in dit bericht leest u meer over de te voeren marktconsultaties. Hiermee geven we alle aanbieders de mogelijkheid om te reageren op de uitkomsten. 

Marktconsultaties digitaal vrij toegankelijk 

Parallel aan de verdiepende gesprekken vinden er marktconsultaties plaats. Deze zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders. De marktconsultaties vinden digitaal plaats. U hoeft zicht niet voorafgaand aan te melden.  

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u stellen via email op inkoopjeugdhulp@samentwente.nl met als onderwerp 'Vraag over update'. 

Overzicht te voeren marktconsultaties 1/3  

Onderwerp 

Ernstige Dyslexie 

Datum en tijdstip 

4 december 2023 – 09.00 tot 10.30 uur 

Toelichting 

Tijdens deze bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld over de inhoud en tarieven m.b.t. Ernstige Dyslexie 

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Onderwerp 

Forensische zorg 

Datum en tijdstip 

4 december 2023 – 11.00 tot 12.30 uur 

Toelichting 

 Er is een tekort in het aanbod van Forensische hulpverlening. Partijen die dit aanbod bieden of wensen te bieden, worden uitgenodigd om samen te onderzoeken hoe deze hulpverlening het best kan worden geborgd in het productenboek.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 

Onderwerp 

Gezinshuizen 

Datum en tijdstip 

11 december 2023 – 09.00 tot 10.30 uur 

Toelichting 

Aanbieders hebben de mogelijkheid vragen te stellen over de inhoud en tarieven. Er wordt ingegaan op de inschaling van gezinshuizen in het intensiteitenmodel voor Wonen en Verblijf. 

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 

Onderwerp 

Zorgboerderijen en aanverwanten 

Datum en tijdstip 

11 december 2023 – 11.00 tot 12.30 uur 

Toelichting 

Aanbieders hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de inhoud en tarieven. Specifieke aandacht is er voor de positionering van deze dienstverlening in het intensiteitenmodel voor Wonen en Verblijf. Ook kunt u hier vragen stellen over producten die in samenhang met Wonen en Verblijf worden geleverd zoals begeleiding groep.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 

Overzicht te voeren marktconsultaties 2/3 

Onderwerp 

Kinderdagcentra (medische) opvang, begeleiding, behandeling centra 

Datum en tijdstip 

11 december 2023 – 13.00 tot 14.30 uur 

Toelichting 

Een specifieke groep aanbieders met een aanbod die zich richt op de dagverblijf producten i.r.t. individuele behandeling. Doel van dit gesprek is zicht krijgen op de invloed en mogelijke oplossingsrichtingen om deze dienstverlening goed te positioneren in het productenboek.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Onderwerp 

Inkoopplanning: proces bespreking, hoofd- en subtenders incl. KIT.  

Datum en tijdstip 

18 december 2023 – 09.00 tot 10.30 

Toelichting 

De bijeenkomst start met een uur toelichting over de inkoopplanning en een inkijk in de toepassing van de Kwaliteits- en Integriteits-Instrument Twente (KIIT hierna KIT). Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over de toepassing van de KIT en wat er van u verwacht wordt bij de inschrijving voor een overeenkomst. Eveneens wordt u geïnformeerd over de verhouding tussen de hoofd- en subtenders.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Onderwerp 

 Crisis 

Datum en tijdstip 

Crisis: 18 december 2023 – 10.45 - 12.00 uur  

Toelichting 

Aansluitend op de bijeenkomst voor de inkoopplanning en aan te leveren documenten, wordt de laatste marktconsultatie voor Crisis gehouden. U kunt als aanbieder vragen stellen over de bestekken inclusief de tarieven. U hoeft niet verplicht bij beide aanwezig te zijn.  

Let op: de stukken worden uiterlijk 1,5 week voorafgaand aan de bijeenkomst gepubliceerd op Mercell.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Overzicht te voeren marktconsultaties 3/3 

Onderwerp 

Advies en Expertise 

Datum en tijdstip 

Advies en Expertise: 18 december 2023 – 13.00-14.00 uur 

Toelichting 

Aansluitend op de bijeenkomst voor de inkoopplanning en aan te leveren documenten, wordt de laatste marktconsultatie voor Advies & Expertise gehouden. U kunt als aanbieder vragen stellen over de bestekken inclusief de tarieven. U hoeft niet verplicht bij beide aanwezig te zijn.  

Let op: de stukken worden uiterlijk 1,5 week voorafgaand aan de bijeenkomst gepubliceerd op Mercell.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

Onderwerp 

Ambulant en Wonen en Verblijf 

Datum en tijdstip 

Ambulant: 15 januari 2024 09.00 tot 11.00  

Wonen en Verblijf: 15 januari 2024 11.15 tot 13.00  

Toelichting 

Dit is de laatste marktconsultatie voor Ambulant en Wonen en Verblijf voorafgaand aan de inkoop. U kunt tijdens deze marktconsultatie vragen stellen over de bestekken inclusief de tarieven.  Let op: de stukken worden uiterlijk 1,5 week voorafgaand aan de bijeenkomst gepubliceerd op Mercell.  

Deelname  

Toegankelijk voor alle geïnteresseerde aanbieders 

Link 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

 

Cookie-instellingen