Meerkostenregeling 2022: vraag en antwoord

Laatste update: 2 februari 2023

De aanvraag wordt eerst getoetst en beoordeeld. De verwachting is dat betaling in de loop van april 2023 is.

Nee, deze lasten mogen niet in de aanvraag worden opgenomen.

Nee, deze uitgaven vallen niet onder de meerkostenregeling. Hiervoor moeten via de desbetreffende cao’s afspraken worden gemaakt.

U krijgt een derde van de opgegeven meerkosten 2021 vergoed. Wij hanteren een afschrijvingstermijn voor hard- en software van drie jaar.

Nee, deze kosten mag u niet in de aanvraag opnemen omdat u deze nog niet hebt uitgegeven.

Uw aanvraag wordt eerst inhoudelijk getoetst. Het kan dat we u daarna vragen om aanvullende bewijsstukken aan te leveren. Blijkt na beoordeling dat u uitgaven ten onrechte hebt opgenomen, wordt uw aanvraag met deze onterecht opgenomen uitgaven verlaagd.

Daarnaast kan het zijn dat het totaalbedrag van de aanvragen hoger is dan de Rijksbijdrage die de gemeenten ontvangen. Alle aanvragen worden dan naar rato toegekend.

Uw vragen kunt u stellen via infosamen14@regiotwente.nl. Voor veel vragen hebben wij nog niet meteen een oplossing of antwoord. Veel is nog onduidelijk en diverse zaken moeten nog landelijk of regionaal worden afgestemd.

Cookie-instellingen