Pilots binnen de Aanpak Wachttijden jeugdhulp Twente: PACT Almelo

Monique van Meel 19-06-2023 573 keer bekeken 0 reacties

De Aanpak Wachttijden jeugdhulp Twente omarmt lopende initiatieven in onze regio om deze te versterken. Het gaat om initiatieven die bijdragen aan het verminderen van wachttijden in de jeugdhulp en aansluiten bij de doelen van de Aanpak Wachttijden jeugdhulp.

Een van deze initiatieven is PACT Scheiden zonder schade Almelo. PACT is een samenwerking tussen nu 19 organisaties* en is groeiend. Het PACT heeft het doel om schade door scheiden bij kinderen te voorkomen. Dit doen de organisaties op verschillende manieren. Half mei heeft PACT bijvoorbeeld een digitaal loket geopend. Op deze online plek kunnen inwoners van Almelo vragen stellen over relaties en scheidingen. Tegelijk ontwikkelt het PACT werkwijzen op het gebied van preventie en complexe scheidingen. Er wordt ontwikkeld samen met inwoners en professionals.

We gingen in gesprek met Saskia Prijs, programmaleider Aanpak Wachttijden, en Noortje Schuddebeurs, projectleider PACT Scheiden zonder schade Almelo over de samenwerking en de betekenis voor de regio.

Saskia: We hebben met het kernteam, met daarin vertegenwoordigers van alle branches binnen jeugdhulp, en betrokken organisaties een brede analyse gemaakt van de problemen in onze regio op het gebied van wachttijden. Uit verdere analyse blijkt dat veel complexe problemen veroorzaakt worden door complexe echtscheidingsproblematiek. We hebben vanuit de Aanpak Wachttijden de keuze gemaakt om ons te richten op complexe echtscheidingen. Het landelijke team is ons hierin gaan ondersteunen. We hebben onderzocht hoe we eerder of anders kunnen insteken op echtscheidingen waardoor minder jeugdhulp nodig is. Al gaande kwamen we erachter dat er al een heel mooi project in Almelo aan het opstarten was. Dat was PACT Scheiden zonder schade.

Noortje: Het PACT is ontstaan door een signaal van de gemeente Almelo over de toename van het aantal complexe scheidingen. We kwamen tot de conclusie dat we alleen samen kunnen zorgen dat een scheiding beter verloopt. In 2022 lukte het met 12 organisaties de handen op elkaar te krijgen om samen te gaan ontwikkelen. Inmiddels zijn we met 19 organisaties. We ontwikkelen werkwijzen gericht op preventie en gericht op complexe scheidingen. Bij iedere ontwikkeling betrekken we inwoners, professionals én kijken we wat al ontwikkeld is op de Twentse Ontwikkeltafels. We werken aan verschillende pilots, waarvan het relatie- en scheidingsloket de eerste is. Ik zie hierbij ook wel mogelijkheden om dit op te schalen in de regio. Er zou dan per Twentse gemeente gekeken kunnen worden wat voor jouw gemeente werkbaar is en waar je gebruik van wil maken. Dat geeft de vrijheid alleen dat te implementeren waar je gebruik van wil maken en mee te ontwikkelen wat je nog mist. PACT is aangesloten bij het regionale Platform Scheiding en Omgang.

Saskia: Ik ben heel blij met wat PACT aan het doen is, vooral dat het iets blijvends is. In het verleden hebben we genoeg eenmalige activiteiten in de regio ontwikkeld. Vanuit de Aanpak Wachttijden zijn we op zoek naar iets wat we blijvend neerzetten.

Regionaal

In andere gemeenten in Twente vinden tegelijk mooie ontwikkelingen plaats op het gebied van relaties en scheiden. Neem de gemeente Twenterand met haar loket, de gemeente Hellendoorn met haar werkwijze op scholen of de Ritax pilot in de regio.

Saskia: Ik zou het wel mooi vinden wanneer we een regionale visie ontwikkelen: hoe gaan we regionaal om met complexe scheidingen? Bijvoorbeeld: wij willen scheiden zonder schade voor kinderen, zoals Almelo het heeft omschreven. En dan kan iedere zorgaanbieder en gemeente daar zelf invulling aan geven. Niemand wil dat kinderen schade ondervinden van een scheiding. Maar wat kunnen en willen we dan regionaal met elkaar ontwikkelen en wat doen we dan lokaal? En waar zit regionaal de gemene deler?

Noortje: Een gezamenlijke visie is heel waardevol! Er gebeurt zoveel moois in de regio, vaak zonder dat we het echt goed van elkaar weten. Dat is zonde. Het zou prachtig zijn als we, vanuit die visie, samen optrekken en samen kunnen ontwikkelen. Leren van en met elkaar en gebruiken wat past bij de sociale structuur en politieke ambities van jouw gemeente. Dat scheelt een hoop tijd en geld en maakt plannen vaak veel beter.

Dit sluit aan met het onderzoek naar (complexe) scheidingen dat Sonja Hopmans vanuit het Landelijk team heeft gedaan binnen de casuïstieklijn van de Aanpak Wachttijden Jeugd Twente. Een interview met Sonja over de drie vormen die ze in haar onderzoek heeft gehanteerd en de resultaten en bevindingen lees je hier. Ook zij geeft de aanbeveling om op regionaal niveau een gezamenlijke visie en uitgangspunten te formuleren en uit te dragen.

Stand van zaken PACT Scheiden zonder schade Almelo

Half mei is gestart met een digitaal loket. Op deze online plek kunnen inwoners van Almelo vragen stellen over relaties en scheidingen. In het loket nemen vijf medewerkers deel: een advocaat, een mediator, een stiefcoach, een intaker en een tienercoach. Brede expertise omdat scheiden alle levensgebieden raakt. De PACT organisaties werken aan een aantal pilots gericht op preventie en werkwijzen die zich richten op complexe scheidingen. Deze pilots zijn:

  • Het activeren van het familie en vrienden netwerk bij een (complexe) scheiding;
  • Zorgen dat kinderen en jongeren in scheiding aandacht krijgen;
  • Zorgen dat de stem van kinderen gehoord wordt in het scheidingsproces;
  • Komen tot een gezamenlijke werkwijze rondom complexe scheidingen, gedragen door de keten.

Informatie

Wil je op de hoogte blijven van het PACT Scheiden zonder schade in Almelo? Wil je meedenken of meer informatie? Neem dan contact op met Noortje Schuddebeurs, projectleider van het PACT. Zij is te bereiken op 06 24225098, n.schuddebeurs@avedan.nl. Natuurlijk kun je ons ook volgen op Linkedin in Facebook onder de naam Kind en Scheiding Almelo, www.kindenscheidingalmelo.nl.

*De deelnemende organisaties zijn: Impluz (onderdeel Dimence Groep), Humanitas Twente, Jeugdbescherming Overijssel, GGD Twente, Veilig Thuis Twente, Zorg- en Veiligheidshuis Twente, Avedan, Gemeente Almelo, Rechtbank Overijssel, Jarabee, Curess, Praktijk voor Scheiden, Mijn Nieuwe Gezin, Centrum Advocaten, Raad voor de Kinderbescherming, Samenwerkingsverband Primair Onderwijs, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, Senzor en Mediation Praktijk Twente.

0  reacties

Cookie-instellingen