De Aanpak Wachttijden in één minuut

We weten dat er landelijk gekeken wordt naar ons (in) Twente. Wij vinden niet dat het zo bijzonder is wat wij hier doen, andere regio’s en landsdelen uiten zich heel positief over onze samenwerking binnen de jeugdhulp. In Twente werken gemeenten en zorgaanbieders veel meer zij aan zij om onze jeugdigen de juiste zorg te bieden. We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet in de samenwerking tussen jeugd GGZ, toegang en eerstelijnszorg. Dit samenspel werpt zijn vruchten af: we kunnen al beter op elkaar vertrouwen, ook en vooral als het moeilijk wordt. De samenwerking in de Aanpak Wachttijden gaat nog een stap verder: we willen als gemeenten en zorgaanbieders samen eigenaar zijn van het programma en we ontwikkelen en testen gezamenlijk interventies om de wachttijden systemisch te reduceren.

Hoe werken we aan de vermindering van wachttijden?

Wachttijden hebben met zorgbehoefte, interventies, zorgpaden, tijd en capaciteit te maken. Willen we de wachttijden aanpakken, dan zullen we ruimte moeten maken om ruimte te vinden. Dat vraagt ook om een gelijkgestemde basishouding.

  • We sluiten aan bij het gewone leven van cliënten en ondersteunen hen om dit te versterken. Dat leidt tot grote verbeteringen.
  • We bieden perspectief: afschalen van de zorg wanneer mogelijk en afronden van de zorgverlening als het kan.
  • We doen een goede analyse van wat een jongere nodig heeft aan ondersteuning en zorg en we betrekken de gezinssituatie daarbij als dat belangrijk is.
  • We signaleren vroeg. Daarmee leggen we de link naar problematiek op andere leefterreinen. We kijken ook naar de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen en jongerenwerk. We kijken of preventie ook zorgvraag kan verminderen of voorkomen. Zo kunnen we sneller hulp op maat bieden en dus ergere klachten voorkomen.
  • Wij kijken en behandelen breed in het systeem rondom de jeugdige.

Principes van transformeren

De Aanpak Wachttijden is een programma voor de aankomende drie jaar. De Aanpak Wachttijden is een iteratief proces en dat is best ingewikkeld. Dat vraagt een lerend vermogen, waarbij we dingen veranderen, onderzoeken, uitbouwen en verder ontwikkelen. Uiteraard zorgen voor bijpassende communicatie. We haken we aan bij landelijke ontwikkelingen. Op deze wijze werken we aan een systeemaanpak in de aankomende drie jaar. Dat doen we vanuit de principes van transformeren:

  • We snappen dat we hoogwaardige toegang moeten creëren, zodat we ervoor zorgen dat jeugdigen op een juiste manier het systeem ingaan.
  • Laten we een beetje risico nemen. Fouten maken mag, dat betekent dat we alles proberen.
  • We brengen een gezamenlijk lerend vermogen op gang. We organiseren slimmere zorgroutes, processen, governance en communicatie om specialisten en generalisten aan elkaar te verbinden.
  • Wederzijds vertrouwen en gedeeld eigenaarschap. Laten we de cultuur van wij/zij laten groeien naar wij zijn.

Landelijke ontwikkelingen

Landelijk is er geen goed inzicht in wachttijden. Het verzamelen van data is ingewikkeld en er is vooralsnog weinig ervaring met hoe we vermindering van wachttijden op grote schaal kunnen aanpakken.

Wel is er landelijk inzicht hoe die wachttijden ontstaan. Wachttijden zijn een symptoom en symptomen kan je aanpakken vanuit onderlinge verbanden en verbinding. Zo blijkt uit onderzoek van het NJI dat in 80% van de gevallen de eerste plek waar de cliënt naartoe komt voor hulp, niet de plek is waar die behandeld wordt. 80% van de behandelingen dragen niet positief bij aan de oplossing voor de kinderen. 80% van de jeugdige krijgt een diagnose die later gewijzigd wordt. Dit zijn getallen waar we iets aan kunnen doen.

We werken samen met het Landelijk Team Aanpak Wachttijden, die ons in de eerste fase van ons programma ondersteunen in de stappen die we willen en moeten zetten.

Cookie-instellingen