Impact maken in regio Twente: JIMpact voorkomt uithuisplaatsingen

Monique van Meel 15-02-2024 246 keer bekeken 0 reacties

Vanuit de Aanpak Wachttijden jeugdhulp Twente sluiten we graag aan op initiatieven en pilots die bijdragen aan tijdige en juiste hulp voor jeugdigen in onze regio. Een van de initiatieven is JIM, Jouw Ingebrachte Mentor.

Op 1 februari jongstleden organiseerden JIMwerkt, Jarabee, gemeente Hengelo en de Aanpak Wachttijden, een programma van OZJT/Samen14, een informatieve en inspirerende bijeenkomst over JIMpact in de regio Twente. Ruim 40 jeugdigen, JIM’s, beleidsadviseurs en professionals waren aanwezig. De aftrap werd gedaan door Claudio Bruggink, wethouder van gemeente Hengelo, en Inge Scholing, bestuurder van Jarabee.

 

Eerst even terug… wat is JIM?

Het idee is simpel, maar effectief: een kwetsbare jeugdige kiest een steunfiguur uit de eigen omgeving, die zich beschikbaar stelt voor begeleiding en hulp. Iemand die hij/zij/hen vertrouwt. Deze ‘JIM’ (Jouw Ingebrachte Mentor), krijgt op zijn/haar/hun beurt begeleiding door professionals.


Wat is JIMpact?

JIMpact heeft als doel het voorkomen van uithuisplaatsingen van jeugdigen uit hun eigen gezin en netwerk. Om dat doel te behalen, worden er landelijk 3000 professionals opgeleid om te werken met de JIMaanpak. Zo ook in onze regio. Dat begint bij JIMwerkt die JIMtrainers uit het hele land opleidt en ondersteunt in het trainen van professionals binnen de eigen organisaties, in de eigen regio en in alle verschillende werkcontexten.

Het werken met de JIMaanpak brengt logischerwijs vragen met zich mee. Veel professionals worden enthousiast door de JIMaanpak, omdat jeugdigen meer zeggenschap krijgen in hun eigen proces. Anderzijds geven veel professionals aan al met het informele netwerk samen te werken, maar dat het nog lastig is om dat voor langere periodes te doen. De trainers geven handvatten om deze samenwerking duurzaam vorm te geven.


Bijeenkomst 1 februari 2024

Tijdens de JIMpact-bijeenkomst kregen aanwezigen korte sketches te zien van trainingsacteurs. Deze trainingsacteurs zijn jeugdigen die vanuit JIMwerkt door actrice Immanuelle Grives zijn opgeleid. Zij hebben een achtergrond in de jeugdzorg en ervaring met de JIMaanpak en vanuit die hoedanigheid helpen ze professionals in hun training om te gaan met verschillende situaties die zich in het echt voor kunnen doen. Verder waren er ook professionals aanwezig die al langer met de JIMaanpak werken en vragen konden beantwoorden.

Samen gaan we voor circulaire zorg en een echte cultuuromslag voor nieuwe posities; van jongeren, ouders, informele steun/de JIM, in samenwerking met de professionals. Deze bijeenkomst was dan ook een mooie eerste stap in de richting en het was goed om het enthousiasme van de deelnemers te zien. Laten we dat vasthouden!

Wil jij ook een training volgen of zoek je meer informatie?

0  reacties

Cookie-instellingen