Governance

 • Op het geheel bestuurlijk 
  • Gemeentebestuurder: Hilde Berning, Peter Lage Venterink 
  • Onderwijsbestuurder: Harry Gerichhausen, 
  • Zorgbestuurder: Inge Scholing 
 • Op het geheel management/beleid 
  • Directeur sociaal (vacant
  • Manager Onderwijs Centrumgemeente (Gideon Sterkenburg) 
  • Gemeentelijk beleid (Andrea Holterman, vacant
  • Management JGZ: Margit Lammertink 
  • Zorgaanbieder (vacant
  • Vier directeuren samenwerkingsverband 

De gemeentebestuurders en de manager onderwijs van de centrumgemeente houden het overzicht en verzorgen de algehele coördinatie. Uit beide groepen wordt per project een opdracht gevend team gevormd. Zij sturen de projectleider aan - en indirect een projectgroep.  

Besluiten worden per organisatie genomen. De stuurgroep faciliteert alleen het proces en doet voorstellen voor regionale ‘bouwstenen’. De stuurgroep houdt verbinding met lokale/subregionale afspraken/processen/structuren.   

Cookie-instellingen