Actielijn 4: Passende ambulante zorg

Zo intensief als nodig, zonder wachttijden

Door: Ellis ter Beek en Saskia Prijs
Accare en Karakter

Inleiding

Het doel van de actielijn ‘Passende ambulante zorg’ is: kwalitatief hoogstaande specialistische zorg verlenen aan jeugdigen en hun gezin. Zo intensief als nodig. We werken in Twente op basis van een verklarende analyse. Doelgericht en wachtlijstvrij. Uit(huis)plaatsingen worden voorkomen door intensief ambulante zorg te verlenen. Hiervoor is nodig dat er voldoende en passende ambulante specialistische zorg voor jeugdigen en hun gezin beschikbaar is. En dat er integrale vormen van zorg beschikbaar zijn voor jeugdigen en gezinnen met de meest complexe problematiek. De instroom moet in balans zijn met de uitstroom. We werken samen met ‘de sociale basis’ en met ‘de residentiele voorzieningen’. Er wordt preventief samengewerkt met de toegangen en organisaties in het gedwongen kader om dwang te voorkomen waar dat kan. Samen zorgen we voor een dekkend zorglandschap in Twente.

Cookie-instellingen