Governance

De governance voor deze projecten is divers belegd. In deze actielijn zitten lokale, regionale en bovenregionale en landelijke projecten. Lokale projecten en governance zijn noodzakelijk, maar de verbinding met regionale, bovenregionale en landelijke projecten en programma’s is van belang om te bewaken. Daarbij is een stevige sociale basis voorwaardelijk voor succes op de andere opgaven in de Samenwerkingsagenda. We pleiten daarom voor regionale governance op deze opgave om de leerfunctie over al deze projecten samen te bundelen.

Cookie-instellingen