Governance

We missen op dit moment nog een overstijgende invulling van de governance en afspraken over de besluitvorming die betrekking heeft op de SPUK’s, de Samenwerkingsagenda en de afstemming van deze met de overige beleidsopgaven jeugdhulp Twente. De inhoudelijke afstemming tussen alle beleidsopgaves vindt vooralsnog plaats in de Werkgroep Samenwerkingsagenda.

  • Bovenregionale Stuurgroep Expertisenetwerk
  • Bovenregionale Stuurgroep SPUK open drie milieu
  • Ad hoc Stuurgroep Samenwerkingsagenda
  • AB, DB Samen Twente en bestuurlijk overleg Samen14;
  • Stuurgroep en Kerngroep wachttijden; brandhaarden en iteratieve interventies in Twente. Vergt afstemming met - en landen in - Stuurgroep Samenwerkingsagenda;
  • Twentse Koers: strategische samenwerking 14 gemeenten, Menzis, GGD en provincie. Coördinerende en verbindende rol van programmamanagers;
  • Stuurgroep WVHS met duaal karakter: 1) toetsen op halen van doelstellingen koepelovereenkomst en 2) beleidsafstemming.


 

Cookie-instellingen