Verslag Raadsbijeenkomst Regiovisie

25-05-2021

Op donderdagavond 20 mei j.l. organiseerde OZJT een startbijeenkomst voor Raadsleden om hen te informeren over de Regiovisie. Wat houdt de Regiovisie in, waarom is het zo belangrijk en hoe kan ieder raadslid zijn/haar rol hierin vervullen?

De startbijeenkomst was de eerste in vele gesprekken en bijeenkomsten die de projectgroep van de Regiovisie aankomende maanden zal organiseren voor en met alle belanghebbenden. U kunt de opnamen hier bekijken. Niet alleen voor Raadsleden is deze bijeenkomst nuttig, ook professionals, zorgaanbieders, GI’s, toegang en alle ketenpartners die willen weten waarom de Regiovisie zo belangrijk is en hoe de projectgroep deze gaat organiseren, is de bijeenkomst het kijken waard. Daarnaast kunt u ook de powerpointpresentatie die Projectleider Wim Waninge tijdens de Startbijeenkomst toelichtte hier downloaden.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst hebben voorzitter Bestuurscommissie OZJT Mark Paters en Projectleider Regiovisie Wim Waninge een podcast opgenomen. Deze kunt u hier beluisteren.

Belangrijke uitkomst tijdens de Startbijeenkomst Regiovisie is de informatie en communicatie die gevraagd wordt door de Raadsleden, zoals voorbeelden uit andere regio’s en regelmatige terugkoppeling van de stand van zaken. De projectgroep zal regelmatig updates plaatsen op de website van OZJT en gebruikmaken van verschillende kanalen, zoals griffies, de nieuwsbrief (voor zorgaanbieders) om aan deze verwachting te voldoen.

Aankomende tijd zal de projectgroep een digitale enquête gaan opstellen die door alle belanghebbenden in het Zorglandschap van Twente ingevuld kan worden. De uitkomsten van deze enquête zal als startpunt dienen voor zogenaamde dialoog/mixtafels. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

Cookie-instellingen