Waar staan we nu

In november 2021 is de Regiovisie door de colleges aangeboden aan de gemeenteraden om deze vast te stellen. Deze conceptversie kunt u alvast lezen op de pagina Regiovisie conceptversie.

De Regiovisie is tot stand gekomen door belangrijke informatie op te halen uit het veld. De projectgroep van de Regiovisie organiseerde allerlei bijeenkomsten en vragenlijsten met jongeren, ouders, zorgaanbieders, wethouders en gemeenteraden. De verslagen en opbrengsten van deze bijeenkomsten en activiteiten lees je hier.

Bijeenkomsten Regiovisie

Bijeenkomst voor raadsleden en leden van adviescommissies over de Regiovisie Jeugdhulp

Op woensdagavond 10 november 2021 organiseerde de projectgroep van de Regiovisie een technische informatiebijeenkomst over de Regiovisie. Projectleider Wim Waninge heeft de aanwezigen meegenomen in de opbouw, de leidende principes en het proces hoe de Regiovisie tot stand is gekomen, met alle bijeenkomsten en activiteiten waarbij de projectgroep informatie heeft opgehaald bij jeugdigen, ouders, zorgaanbieders, professionals, gemeenten en bestuurders. We hebben de bijeenkomst voor u opgenomen, zodat u deze alsnog kunt bekijken. Ook kunt u de presentatie van Wim over de Regiovisie bekijken. Tot slot hebben we de vragen, die gesteld werden in de chat, gebundeld en beantwoord. Lees hier verder.

Jongerenbijeenkomst 

Op maandag 13 september gingen jongeren in gesprek met elkaar en met leden van het projectteam Regiovisie over jeugdhulp in Twente en de Regiovisie. De Regiovisie moet zorgen voor kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezinnen in Twente. Maar wat is dan precies kwalitatief goede hulp en hoe organiseren we het zo dat het beschikbaar is en betaalbaar blijft? Daarom gaan we in gesprek met jeugdigen, ouders, professionals, zorgaanbieders en gemeenten om te kijken wat ieders wensen, verwachtingen en ambities zijn over die hulp. Lees hier verder.

Bijeenkomst kleine zorgaanbieders

De afgelopen maanden heeft de projectgroep van de Regiovisie de huidige situatie van het regionale jeugdhulpstelsel in kaart gebracht. Ook hebben we gesprekken gevoerd met diverse partijen (zowel mondeling tijdens bestaande overleggen als via een online vragenlijst), om zo de knelpunten en uitdagingen die zij tegenkomen in de praktijk boven water te halen. De inventarisatie gaf heldere inzichten in de stand van zaken van het jeugdhulpstelsel. We hebben de knelpunten en uitdagingen inmiddels aardig in beeld. Lees hier verder.

Bijeenkomst bestuurders van gemeenten en grote zorgaanbieders

De bestuurders van de 11 grote zorgaanbieders in de regio zijn op 8 oktober in gesprek gegaan met de wethouders van de 14 gemeenten. Dit gesprek heeft geleid tot de leidende principes in de Regiovisie. Zodra deze openbaar gemaakt kan worden kunt u hem hier downloaden.

Lokale gesprekken

Gemeenten moeten een besluit nemen op de Regiovisie. Dat vergt van de gemeenteraadsleden een goede voorbereiding op dit onderwerp om vervolgens lokaal het gesprek te voeren met belanghebbenden over wat lokaal geregeld moet worden en wat regionaal. Klik hier om de inleidende presentatie te bekijken.

Bijeenkomst voor Adviesraden

Donderdag 24 juni informeerde Wim Waninge leden een aantal Twentse adviesraden over de voortgang in de totstandkoming van de nieuwe Regiovisie Jeugdhulpverlening. Hun rol is van belang, omdat zij in hun gemeente een adviesrol hebben aan het college van B&W of gemeenteraad. Lees hier verder om de presentatie te bekijken.

Startbijeenkomst voor Raadsleden

Op donderdagavond 20 mei j.l. organiseerde OZJT een startbijeenkomst voor Raadsleden om hen te informeren over de Regiovisie. Wat houdt de Regiovisie in, waarom is het zo belangrijk en hoe kan ieder raadslid zijn/haar rol hierin vervullen? Lees meer>
De raden stelden vragen. Kijk hier voor het overzicht van deze vragen en de antwoorden.

Overige activiteiten

Vragenlijsten

Van juni t/m augustus hebben we informatie opgehaald door middel van vragenlijsten over de knelpunten en uitdagingen die professionals, gemeenten, ouders en jeugd tegenkomen in de jeugdhulp. We kregen 137 reacties binnen. De resultaten van deze inventarisatie gaf heldere inzichten in de stand van zaken. Klik hier om de resultaten te bekijken.

Onderzoek jeugdhulp Twente

Negen samenwerkende rekenkamer(commissie)s van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen deden onderzoek naar de organisatie van de jeugdzorg in Twente en de grip die Twentse gemeenten hebben op de financiën. Lees verder om het rapport van de rekenkamers te bekijken.

 

Overige documenten

Cookie-instellingen