Onderzoek jeugdhulp Twente

17-06-2021

Negen samenwerkende rekenkamer(commissie)s van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen deden onderzoek naar de organisatie van de jeugdzorg in Twente en de grip die Twentse gemeenten hebben op de financiën.

De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op het onderzoek dat in opdracht van de negen rekenkamercommissies is uitgevoerd door onderzoeksbureau B&A B.V.. Dit onderzoek stelt als hoofdvraag: “Wat zijn de tekorten op de jeugdhulp in de verschillende gemeenten en hoe en in welke mate houden deze verband met de wijze van organiseren?”.

Om deze vraag te beantwoorden is in het onderzoek ingegaan op de kostenontwikkelingen. Ook is onderzocht of de organisatie van de inkoop, de toegang, de inrichting van de netwerksamenwerking, de inrichting van het preventief jeugdbeleid verklaringen geven voor de kostenontwikkeling.

In aanvulling op de gezamenlijke conclusies en aanbevelingen hebben afzonderlijke gemeenten hun eigen eindrapport gemaakt, met lokale conclusies en aanbevelingen. Wilt u deze lokale rapporten inzien? Neemt u dan contact met de griffie of rekenkamer van de gemeente waarin u geïnteresseerd bent.

Cookie-instellingen