Vragenlijst

07-09-2021

De afgelopen tijd hebben we informatie opgehaald door middel van vragenlijsten over de knelpunten en uitdagingen die professionals, gemeenten, ouders en jeugd tegenkomen in de jeugdhulp. We kregen 137 reacties binnen.

De resultaten van deze inventarisatie gaf heldere inzichten in de stand van zaken en die delen we graag met u. Als vervolg hierop gaan we aankomende tijd met zorgaanbieders, jongeren en gemeenten in gesprek hoe we de regionale samenwerking en wijze van organisatie kunnen optimaliseren.

Bekijk de samenvatting van de opbrengst digitale vragenlijsten >>>

Cookie-instellingen