Bijeenkomst voor raadsleden en leden van adviescommissies over de Regiovisie Jeugdhulp

15-11-2021

Op woensdagavond 10 november 2021 organiseerde de projectgroep van de Regiovisie een technische informatiebijeenkomst over de Regiovisie.

Projectleider Wim Waninge heeft de aanwezigen meegenomen in de opbouw, de leidende principes en het proces hoe de Regiovisie tot stand is gekomen, met alle bijeenkomsten en activiteiten waarbij de projectgroep informatie heeft opgehaald bij jeugdigen, ouders, zorgaanbieders, professionals, gemeenten en bestuurders.

We hebben de bijeenkomst voor u opgenomen, zodat u deze alsnog kunt bekijken. Ook kunt u de presentatie van Wim over de Regiovisie bekijken. Tot slot hebben we de vragen, die gesteld werden in de chat, gebundeld en beantwoord.

Alle andere achtergrondinformatie, zoals het waarom van de Regiovisie, uitleg over de Norm voor Opdrachtgeverschap en alle gespreksverslagen vindt u op de website van OZJT/Samen14.

Planning

Vanuit de VNG is afgesproken om de Regiovisie in 2021 op te stellen en vast te stellen. De Regiovisie ligt nu voor bij het Algemeen Bestuur van de Gezondheidsregio en zal na akkoord worden aangeboden aan de gemeentebesturen voor besluitvorming in de eerste raadsvergadering in 2022.

Zorgvuldigheid van proces

Projectleider Regiovisie Wim Waninge heeft tijdens zijn presentatie uitgebreid stilgestaan bij de activiteiten en bijeenkomsten die we als projectteam hebben georganiseerd. Een Regiovisie is van iedereen die betrokken is binnen de jeugdhulp. Door hun visie, verwachtingen en knelpunten op te halen, hebben we een Regiovisie weten op te stellen waarmee we gezamenlijk de jeugdhulp naar een hoger plan kunnen tillen. Alle gespreksverslagen en input kunt u vinden op de website van OZJT/Samen14.

Acht leidende principes

We hebben gezamenlijk acht leidende principes opgesteld, die we hebben uitgewerkt tot concrete kansen voor verbetering. De leidende principes zijn:

  • De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal
  • Normaliseren is uitgangspunt
  • Ondersteuning zo licht en zo nabij als mogelijk, zo zwaar en specialistisch als nodig
  • Thuis, tenzij…
  • In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar
  • In Twente werken wij zonder wachtlijsten
  • Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven
  • Het stelsel van Jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar

De gemeenteraden ontvangen de Regiovisie via hun college van wethouders. Zodra de Regiovisie door iedere gemeenteraad is ingestemd zullen we de Regiovisie openbaar maken op de website van OZJT/Samen14.

Cookie-instellingen