Samenhang Twentse opgaven

De Samenwerkingsagenda is hét vehikel voor afstemming met de overige Twentse opgaven jeugdhulp en de drie SPUK’s. Denk bij deze opgaves aan:

 • Zorg en Veiligheid
 • Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
 • Afbouw jeugdzorg plus
 • Twentse Koers
 • Aanpak Wachttijden Twente (meer informatie hierover vind je in de volgende alinea).

Daarnaast is er een sterke samenhang met de SPUK Expertisenetwerk met de netwerkopgaven:

 • Ambulante zorg
 • 18- en 18+
 • Complexe echtscheiding
 • Verklarende Analyse
 • Eetstoornissen/KEET
 • Onvoorwaardelijk wonen.

Ten slotte is er de samenhang te bewaken met de:

 • SPUK acute jeugd GGZ
 • Beleidsrijke SPUK drie milieuvoorzieningen (ombouw, verkleining groepen, tarieven, aanpak lacunes in het zorglandschap).

Deze afstemming moet leiden tot meer duidelijkheid, een betere prioriteitenstelling, minder overlap, vereenvoudiging van de governance en daarmee tot een efficiëntere inzet van menskracht.

Cookie-instellingen