Verbinding met Aanpak Wachttijden

Deze aanpak heeft een aparte status en programmastructuur, maar maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsagenda. Dit programma stuurt op basis van brandhaarden met een uitvoering gebaseerd op kort cyclische interventies, lerende structuur en data ondersteuning. Er wordt ingezet op monitorontwikkeling, het toepassen van een wachttijdenapplicatie, het reguleren van instroom door pilots en door het opzetten van een transformatiepoli voor J GGZ. Op basis van RET-gegevens, analyses van Kennispunt en op basis van expert oordelen en ervaringen van gebruikers worden iteratief nieuwe interventies gestart met doel- en doelgroepenomschrijving, locaties, deelnemende partijen en evaluatie. Bij gebleken succes kan worden opgeschaald naar de regio.

Cookie-instellingen