Bijeenkomsten Regiovisie

Jongerenbijeenkomst 

Op maandag 13 september gingen jongeren in gesprek met elkaar en met leden van het projectteam Regiovisie over jeugdhulp in Twente en de Regiovisie. De Regiovisie moet zorgen voor kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezinnen in Twente. Maar wat is dan precies kwalitatief goede hulp en hoe organiseren we het zo dat het beschikbaar is en betaalbaar blijft? Daarom gaan we in gesprek met jeugdigen, ouders, professionals, zorgaanbieders en gemeenten om te kijken wat ieders wensen, verwachtingen en ambities zijn over die hulp. Lees hier verder.

Bijeenkomst kleine zorgaanbieders

De afgelopen maanden heeft de projectgroep van de Regiovisie de huidige situatie van het regionale jeugdhulpstelsel in kaart gebracht. Ook hebben we gesprekken gevoerd met diverse partijen (zowel mondeling tijdens bestaande overleggen als via een online vragenlijst), om zo de knelpunten en uitdagingen die zij tegenkomen in de praktijk boven water te halen. De inventarisatie gaf heldere inzichten in de stand van zaken van het jeugdhulpstelsel. We hebben de knelpunten en uitdagingen inmiddels aardig in beeld. Lees hier verder.

Bijeenkomst grote zorgaanbieders

De bestuurders van de 11 grote zorgaanbieders in de regio gaan op 8 oktober in gesprek met de wethouders van de 14 gemeenten. Ter voorbereiding hebben de grote zorgaanbieders aanbevelingen opgesteld voor de wethouders ter ondersteuning van het gesprek. De aanbevelingen vind je hier.

24-uurs met wethouders

De wethouders van de 14 gemeenten gaan op 8 oktober in gesprek met de 11 grote zorgaanbieders in de regio  Ter voorbereiding hebben de wethouders leidende principes opgesteld voor de bestuurders ter ondersteuning van het gesprek. De leidende principes vind je hier
 

Cookie-instellingen