Gemeenten willen goede opdrachtgever zijn

Gemeenten hebben de taak om voor hun inwoners de zorg en ondersteuning mogelijk te maken die ze nodig hebben. De ambitie daarbij is kwalitatief goede zorg bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezinnen. Zorg waarvan gemeenten bovendien de kosten kunnen dragen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Om die ambitie waar te maken is een duurzame oplossing nodig. Samenwerking tussen iedereen die hierbij betrokken is, is daarbij cruciaal.

Gemeenten hebben met elkaar afgesproken in de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) dat zij gaan werken aan acht opgaves onder de noemer Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Op die manier willen gemeenten een goede opdrachtgever zijn. Een opdrachtgever die zorgt voor goede en toegankelijke jeugdhulp voor haar inwoners, die bovendien betaalbaar is en toekomstbestendig.

Hoe werkt de NvO?

Gemeenten spreken af waaraan de samenwerking binnen regio’s en tussen regio’s minimaal moet voldoen om te zorgen voor een kwalitatief goede samenwerking. De NvO geeft duidelijkheid over wat gemeenten in ieder geval regionaal en bovenregionaal (tussen regio’s) afspreken. Welke afspraken zij maken  en hoe zij invulling aan de samenwerking gaan geven, kan per regio verschillen. Die variatie kan komen door de keuzes die regio’s maken, hun historie en hun omvang. Deze regionale keuzes zie je terug in een regiovisie.

Een belangrijk onderdeel van de Norm voor Opdrachtgeverschap is het opstellen van een Regiovisie Jeugdhulp. Die visie wordt stellen wij op met inbreng van de vertegenwoordigers van jongeren, zorgaanbieders, professionals en partners.

De 8 opgaven voor gemeenten

Hoe zijn gemeenten en de regio’s waarin zij samenwerken nu goede opdrachtgevers? De VNG spreekt van goed opdrachtgeverschap als 8 opgaves geregeld zijn:

  1. Opstellen van een Regiovisie Jeugdhulp, met in ieder geval aandacht voor de opgaven 2 tot en met 8.
  2. Zeker stellen van de beschikbaarheid en continuïteit van specialistische jeugdfuncties. Wat doen gemeenten lokaal, en wat regionaal? Wat zijn gezamenlijke ambities en doelen?
  3. De wijze waarop de lokale toegang verbonden is met de specialistische hulp; de vijf basisfuncties is norm.
  4. Keuze voor één gedragen aanspreekpunt dat extern kan optreden namens de regio.
  5. Hoe en voor welke functies bovenregionaal wordt samengewerkt
  6. Administratieve lasten voor zorgaanbieders beperken. Dat doen regio’s door voor één uitvoeringsvariant te kiezen. De regio en de gemeenten binnen de regio passen die consequent toe. Bij regionale contractering hanteren gemeente dezelfde contractvoorwaarden en voeren zij gezamenlijk contractbeheer.
  7. Zorgvuldigheidseisen voor inkoop: tijdige start en afronding van meerjarige contractering
  8. Regio’s hanteren in hun contracten reële tarieven, mits aanbieders transparant zijn over tariefopbouw.

Klik hier meer informatie over de Routekaart Norm voor Opdrachtgeverschap van de VNG.

Vragen, ideeën?

Deze pagina’s groeien mee met de totstandkoming van de Regiovisie Jeugdhulp Twente. Heb je vragen over de deze pagina of brengt de informatie je op ideeën voor de regiovisie?

Vul dan de vragenlijst in, of reageer via een mail naar transformatie@regiotwente.nl

Cookie-instellingen