Bijeenkomst jongeren

Jongeren praten mee over Jeugdhulp in Twente: geef ons toekomstperspectief

Op maandag 13 september gingen jongeren in gesprek met elkaar en met leden van het projectteam Regiovisie over jeugdhulp in Twente en de Regiovisie. De Regiovisie moet zorgen voor kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezinnen in Twente. Maar wat is dan precies kwalitatief goede hulp en hoe organiseren we het zo dat het beschikbaar is en betaalbaar blijft? Daarom gaan we in gesprek met jeugdigen, ouders, professionals, zorgaanbieders en gemeenten om te kijken wat ieders wensen, verwachtingen en ambities zijn over die hulp.

Acht jongeren tussen 15 en 19 jaar hebben in twee uur tijd een kijkje gegeven in hun ervaringen met jeugdzorg, waarbij vooral gekeken werd wat zij nodig hebben of hadden en hoe we dat beter kunnen regelen. Na een algemene introductie op de Regiovisie, waarbij de jongeren allerlei goede vragen stelden aan Rob Stiekema van OZJT en Bas Rodijk van Stichting Kinderperspectief, plakten we een groot whiteboard vol post-it briefjes met tips en aandachtspunten over de jeugdhulp. In vijf minuten was het bord helemaal gevuld en zat de energie er lekker in.

Deze post-its hebben we geordend tot vier hoofdthema’s en verder in groepen uitgewerkt met handvatten, verwachtingen en ideeën:

Hoe moet er met jou omgegaan worden in de jeugdhulp?
 • Praat met me, niet over me. 
 • Geef me inspraak in mijn traject en laat me meebeslissen.
 • Signaleer op tijd problemen en help me die oplossen.
 • Trek niet aan me, maar stel doelen met me.
 • Bied me veiligheid en ben je bewust van mijn zwakke plekken.
 • Kijk naar mij en wat bij mij past en niet wat zou moeten of wat hoort.
Wanneer is de zorg goed, wanneer passend hoe moet die gerealiseerd worden?
 • Help mij mijn doelen bereiken. Stimuleer me.
 • Zorg dat ik geen last heb van de problemen van een ander. 
 • Observeer me en luister naar wat ik denk nodig te hebben. Luister niet alleen naar mijn ouders en lees niet alleen mijn dossier.
 • Geef me rechten die bij mij en mijn behoefte passen. 
 • Geef me na de indicatie meer nazorg.
 • Bouw een (vertrouwens)band met me op.
Wat wil jij ons vertellen en hoe moeten we naar je luisteren?
 • Geef me duidelijkheid over wat me te wachten staat. Zowel financieel als in mijn behandeling.
 • Breng je dossier over mij in de praktijk. Ik heb meer nodig dan een wekelijkse rapportage.
Hoe zorgen we dat de overgang van 18-/18+ zo vloeiend mogelijk ingericht gaat worden?
 • Verkort de wachttijden en los de wachtlijsten op.
 • Zorg voor passende woonruimte die past bij mijn behoefte.
 • Zorg voor meer gezinsplekken nodig.
 • Zet me niet op straat, maar regel een tussenplek voor 18+. Zo zal ik geen gebruik maken van een PGB-plek.
 • Bied kennis en ondersteuning op rechten, plichten en financiën, zoals kosten voor hulp.
 • Blijf me volgen na mijn 18de verjaardag en zorg dat ik hulp blijf krijgen.

De boodschap van de jongeren was duidelijk:” Iedereen heeft het recht het weer op de rit te krijgen. Geef ons toekomstperspectief en help ons die te organiseren met tools, training, hulp en nazorg.” Dat lijkt ons een mooi uitgangspunt voor de Regiovisie. Binnenkort gaat het projectteam in gesprek met de zorgaanbieders en projectleider Wim Waninge is bezig met een ronde langs de gemeenten om het lokale gesprek in te leiden. Zo halen we van alle partijen waardevolle informatie op om tot een gezamenlijke en concrete Regiovisie te komen.

Cookie-instellingen